Vases > Japanese Clay Vase

Japanese Clay Vase
Japanese Clay Vase
White Stoneware, Iron Oxide, Cone 6 Glaze
2017